Over deze website

De website Overstap.info opereert als zelfstandige informatiepagina en biedt slechts een overzicht met suggesties naar diverse telecom- en internetproviders, verzekeraars en energieleveranciers. Deze website wordt niet beheerd door en is geen eigendom van een van de op deze website gepromote aanbieders.

Getracht wordt alle informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Kijk voor de juiste tarieven, informatie, voorwaarden en vereisten m.b.t. het product of dienst altijd op de website van de aanbieder. Aan de informatie en tarieven zoals verstrekt op deze website kan nadrukkelijk en op geen enkele wijze rechten worden ontleend, noch kan de beheerder van deze website op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook. Bent u van mening dat informatie op deze website op een onjuiste manier is weergegeven, stuur dan een bericht naar info@overstap.info.